top of page

REGULAMIN POLA

MAPA POLA GOLFOWEGO

Wszelkie opłaty za grę na polu golfowym, driving range, na green’ie i dołku treningowym, należy dokonywać przed grą.

 

Juniorzy – gracze do lat 18 – mogą grać na dołkach,  oraz na driving range i green’ach treningowych, wyłącznie pod opieką dorosłych.

 

Wstęp  na pole i na driving range jest możliwy po uzyskaniu zgody menedżera pola lub osoby upoważnionej –  w celu zapewnienia  bezpieczeństwa i prawidłowej organizacji gry.

 

Samodzielna gra na polu golfowym możliwa jest wyłącznie dla posiadaczy Zielonych Kart  lub kart HCP. Golfiści posiadający HCP są ubezpieczeni od NNW i OC przez PZG.

Chipping dozwolony jest na green’ie przyległym do green’u centralnego i na green’ie dołka treningowego.

Na driving range obowiązuje zakaz gry własnymi piłkami oraz zakaz gry w czasie rozgrywania  dołków nr 5 i 6. Gra z trawy na driving range dozwolona jest wyłącznie w miejscu oznaczonym białym sznurem.

Na tee boxach wszystkich  dołków obowiązuje gra z kołeczków (tee) lub z maty – zakazana jest gra z trawy.

Na dołkach zakazana jest gra kilkoma piłkami, zakaz wielokrotnych uderzeń treningowych i zakazana jest gra piłkami treningowymi.

Zakazany jest pitching i chipping na centralnym green’ie treningowy. Zakazana jest gra w pobliżu domku klubowego.

 

Obowiązują Reguły Gry w Golfa R&A i reguły lokalne. Golfiści grają na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadamy za wypadki i urazy graczy.

mapa pola - podstawowa.bmp

Przypominamy uprzejmie PT Golfistom o obowiązku naprawiania: divotów na fairwayach   oraz naprawianie pitch-marków na green’ach.

Osoby, które nie będą przestrzegały w/w zasad, reguł, i regulaminu pola – po jednym ostrzeżeniu, mogą mieć nałożoną karę pieniężną oraz czasowy zakaz wstępu na pole golfowe.

 

Menadżer pola

Krzysztof Zwoliński

bottom of page